Oferta educațională

“Elevul nostru învață împreună cu noi cum să devină UN OM PENTRU OAMENI !”

Dorești să devii asistent medical generalist?
Alege școala cu tradiție și rezultate, Școala Postliceală “CHRISTIANA” Galați.
În anul școlar 2023-2024 sunt disponibile 56 de locuri!

CE BENEFICII VEI AVEA?

– Calificare la standarde europene prin formare profesională de calitate oferită în școală, în centre de practică și în proiecte europene (ERASMUS, TRANSFRONTALIERE, etc).
– Pregătire profesională în LABORATOR INTELIGENT (SMARTLABS).
– Curs gratuit de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE.
– Consiliere profesională pentru integrarea cu succes pe piața muncii europene; practica în FIRME DE EXERCIȚIU.
– Participarea în proiecte de responsabilitate socială;
– Consiliere psihologică, acordată la nevoie;

Perioada de înscriere:
3 aprilie – 31 august 2023

Program înscrieri:
Luni – vineri
Orele 9.00 – 13.00

Documente necesare înscrierii
• Diplomă de BAC /absolvire a liceului (original și copie)
• Foaie matricolă (original și copie)
• Carte identitate (original și copie)
• Certificat naștere (original și copie)
• Certificat căsătorie (dacă e cazul)
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie (clinic sănătos, apt pentru înscriere la școala postliceală sanitară)

Resurse umane

Cadrele didactice sunt profesioniști de înaltă ținută morală și cu experiență didactică:
– profesori,
– asistenți-instructori,
– medici,
– preot.

Resurse materiale

Baza materială a școlii s-a dezvoltat în permanență pentru a asigura o creștere a calității pregătirii teoretice și practice a viitorilor asistenți medicali.

Școala dispune de:
4 săli lucrări practice
1 laborator de anatomia și fiziologia omului
1 laborator tehnologie informatică și comunicare
1 cabinet consiliere și orientare profesională
1 cabinet medical
1 bibliotecă
2 săli de clasă
1 cabinet de sociologie

Strategii didactice

Cadrele didactice stimulează implicarea elevilor în propria lor formare profesională prin:
– utilizarea frecventă a metodelor activ-participative, a materialelor, instrumentelor şi mijloacelor moderne atractive;
– adoptarea unui stil democratic, flexibil, integrativ;
– stimularea creativităţii, comunicării şi a dezvoltării potenţialului fiecărui viitor profesionist.

Un plus apreciat de toți absolvenții școlii noastre este ajutorul dat în găsirea unui loc de muncă după absolvire.

Despre Școala "Christiana" Galați

Documente înscriere

scoala postliceala sanitara christiana galati (4)

Solicitați informații la: