Proiecte

“Elevul nostru învață împreună cu noi cum să devină UN OM PENTRU OAMENI !”

1.03.2021 – 31.08.2022

CBC-FeRoM – Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova, cod EMS ENI 2SOFT/1.1/7

https://cbc-ferom.com/
https://www.facebook.com/proiect.transfrontalier
https://www.facebook.com/emotiicbcferom

Lider beneficiar: LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE DUMITRU MOȚOC, GALAȚI, ROMÂNIA
Beneficiar 1: Colegiul Iulia Hașdeu Cahul
Beneficiar 2: Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana Galați – Școala Postliceală Christiana Galați
Beneficiar 3: Asociația Emoții Galați

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea accesibilității și capacității de angajare pe piața muncii a 560 de elevi și liceeni din România și Republica Moldova prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică prin colaborarea interinstituțională transfrontalieră în educație.

https://youtu.be/dvFbDbad1gk
https://youtu.be/XpB7Slk8g20
https://youtu.be/PFS-rI6xF5s
https://youtu.be/6hab9vbuCBM
https://youtu.be/R2u16wLllJg

10.01.2022 - 9.07.2023

eNurcing – suport pentru practica elevilor – Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

Obiectivele proiectului sunt:
1. Îmbunătățirea cunoștințelor elevilor/ cursanților din grupul țintă în practica de specialitate cu ajutorul platformei eNurcing, până la finalul proiectului.
2. Creșterea competențelor profesionale și digitale ale profesorilor de practică din grupul țintă prin contribuția la realizarea conținutului și structurii platformei eNurcing.
3. Dobândirea de către cursanții din grupul țintă, a unor cunoștințe noi culturale, lingvistice si referitoare la sistemele de asistență medicală și socială din tările partenere, în urma vizitelor la parteneri.

https://galateniinformati.ro/enurcing-suport-pentru-practica-elevilor
https://enurcing.eu
https://enurcing.eu/releases
https://www.facebook.com/eNursingVET
http://ziardeantreprenoriat.ro/articol/1836-enurcing-suport-pentru-practica-elevilor-schimb-de-experienta-elevi-in-ungaria/
https://galateniinformati.ro/enurcing-suport-pentru-practica-elevilor-schimb-de-experienta-elevi-in-ungaria/

4.07.2016 – 3.07.2017

“Erasmus+- Şansa pregătirii la standarde europene a viitorilor asistenţi medicali” –

https://www.facebook.com/people/Erasmus-PLUS-%C8%98coala-Christiana-BMS-Pflege-und-Hilfsdienste-GmbH/100070735029977/?locale=pt_PT
https://www.viata-libera.ro/educatie/91412-scoala-postliceala-christiana-erasmus-plus-sansa-pregatirii-profesionale-la-standardele-europene-a-viitorilor-asistenti-medicali
https://www.pflege-kompetenz-zentrum.de/aktuelles/nur-aktuelles/120-scoala-postliceala-christiana-implementarea-proiectului-erasmus-plus

BENEFICIAR: ȘCOALA POSTLICEALĂ „CHRISTIANA” GALAȚI
PARTENER DE PRIMIRE: BMS Pflege-und Hilfsdienste GmbH Germania

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea tranziției de la școală la viața activă și creșterea gradului de competitivitate al absolventului Școlii Postliceale “Christiana” Galați, cu calificarea Asistent Medical Generalist, pe piața muncii, prin pregătirea profesională la standarde europene.

GRUPUL ȚINTĂ: 26 elevi din anii II și III, calificarea asistent medical generalist

01.04.2014 – 31.03.2016

„MEREU TANAR, MEREU ACTIV!”

https://fondong.fdsc.ro/proiect-finantat-141
https://presagalati.ro/mereu-tanar-mereu-activ-un-proiect-si-pentru-clubul-seniorilor/

BENEFICIAR: FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ
PARTENERI:
FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA
ȘCOALA POSTLICEALĂ „CHRISTIANA” GALAȚI

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele aflate în risc social din municipiul Galați în vederea păstrării și prelungirii independenței lor și pentru depășirea dificultăților sociale și economice caracteristice acestei categorii de populație.

Obiective specifice
Facilitarea accesului la servicii sociale și de bază de tip îngrijiri la domiciliu pentru un număr de 100 beneficiari – persoane vârstnice cu probleme psihosociale din municipiul Galați timp de 24 de luni în vederea asigurării unui trai decent.
Menținerea unui ritm de viață activ pentru un număr de 50 de beneficiari – persoane de vârsta a III-a din municipiul Galați, în cadrul centrului de zi, cu efect benefic atât asupra stării de sănătate fizică a acestora, căt și asupra celei mentale.
Creșterea gradului de informare și accesibilitate la servicii sociale și de bază pentru 500 persoane de vârsta a III-a din municipiul Galați pe o perioadă de 24 de luni adaptate nevoilor acestora și bazate pe principiul egalității de șanse.

Activități
Participare la activități de acordare de servicii de asistență medicală și îngrijirea vărstnicilor la domiciliu.
Participarea la activități cultural artistice de ergoterapie și la evenimentele proiectului.
Participarea membrilor din echipa de proiect și a elevilor voluntari la 2 cursuri de formare susținute de formatori ai Fundației Margareta:
– Serviciile sociale în centrele de zi pentru persoanele de vârsta a 3-a
– Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici.

Beneficiari
111 persoane vârstnice îngrijite la domiciliu
54 persoane vârstnice la centrul de zi
48 de voluntari asistenți medicali
Proiectul a oferit oportunitatea elevilor școlii de a aplica în practica îngrijirii persoanelor vârstnice din municipiul Galați a conceptului „abordarea holistică a îngrijirilor”.

august 2010 - august 2013

„STAGII DE PRACTICǍ GERIATRICǍ VALORIZATE ÎNTR-UN CONTEXT TRANSNAŢIONAL MODERN” (proiect transnațional)

Prin acest proiect s-a sudat următorul Parteneriat între 7 instituții din România și Belgia.
1) Asociația Filantropică Medical-Creștină „Christiana” – solicitant/ partener principal
2) Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Pitești – partener național 1
3) Asociația Filantropică Medical-Creștină „Christiana” Slatina – partener național 2
4) Asociația Filantropică Medical-Creștină „Christiana” Galați –
ȘCOALA POSTLICEALĂ “CHRISTIANA” Galați partener national 3
5) Colegiul Național „Ana Aslan” Brăila – partener național 4
6) Şcoala Postliceală Sanitară “Dr. I. Cantacuzino” Constanța – partener național 5
7) Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București – partener național 6
8) Armonea NV/SA mechelen/malines – partener transnațional 7

Proiectul a revalorizat actul medical, punând accent pe îngrijirile acordate persoanelor vârstnice și optimizând atitudinea față de finalitatea profesiei medicale: promovarea stării de sănătate și creșterea duratei de viață a populației.

Obiectivul proiectului: Creșterea inserției profesionale=ameliorarea formării profesionale+ orientare profesională+ atitudine proactivă față de inserția pe piața muncii

Grupul țintă de la şcoala noastră a fost format din 205 elevi și 3 tutori de practică: 81 elevi şi doi tutori de practicǎ (2010-2011), 62 elevi şi trei tutori de practicǎ (2011-2012), 62 elevi şi trei tutori de practicǎ (2012-2013).

În prezent activează în funcții de conducere și în funcții de execuție 100 de absolvenți asistenți medicali generaliști din promoțiile 2011-2022.

Proiectul a contribuit la creșterea prestigiului școlii pe plan local, național și european prin recunoașterea calității pregătirii profesionale a elevilor și tutorilor, prin valorile transferate în spatiul european de către aceștia. A fost fundamentat în mod particular pe transferul de informații, experiența, rezultatele și bunele practici dinspre o instituție de nivel european în domeniul medical și al serviciilor sociale, spre elevi ai școlilor postliceale din România, care se vor afla în postura căutării unui loc de muncă.

Impactul proiectelor asupra instituţiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, comunităţii locale

Pe durata proiectelor, elevii școlii și profesorii au dobândit cunoștințe și abilități practice medicale generale și geriatrice de ultimă generație în organizații belgiene/germane reprezentative pentru standardele de calitate europene și cele mai bune practici în domeniu. Imersiunea lor într-un mediu socio-medical de referință al sistemului de sănătate european a condus la o justă orientare și valorizare profesională prin îmbunătățirea competențelor specifice, formarea unei atitudini corecte față de muncă și dezvoltarea conștiinței profesionale – factori motori ai creșterii ocupabilității.

Proiectele au produs în Şcoala Postliceală Christiana și în bazele de practică naționale – spitale și cămine – o conștientizare a oportunității de implementare a bunelor practici europene și o participare activă la transferul lor.

Un obiectiv important în activitatea școlii este stimularea implicării elevilor și profesorilor în proiecte educaționale în vederea dezvoltării unei atitudini proactive, unui puternic simț civic și comportamentelor responsabile social față de comunitate/diferitele categorii populaționale vulnerabile ca valori centrale în profilul viitorului asistent medical.

Despre Școala "Christiana" Galați

Oferta educațională

scoala postliceala sanitara christiana galati (3)

Documente înscriere

scoala postliceala sanitara christiana galati (4)

Solicitați informații la: