Despre Asociația Filantropică
Medical Creștină Christiana Galați

Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana Galați

a fost înființată în 1992, ca filială a Asociației Filantropice Medical Creștine Christiana București, în baza OG 26 30/01/2000.

Din 23.11.2000 Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana Galați are personalitate juridică, fiind înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 19/13.12.2000 și la Agenția Națională de administrare Fiscală cu CIF 13651094.

Principala activitate a asociației este activitatea de învățământ postliceal sanitar realizată în cadrul Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” din Galați. Pe parcursul anilor activitatea asociației s-a diversificat, aducând plus valoare comunității gălățene.

Obiectul de activitate al Asociației Filantropice Medical Creștine Christiana Galați:
• Activitate de învățământ preuniversitar și de formare profesională în domeniul medical, social, economic, etc;
• Activitate de asistență medicală și socială;
• Activitate de formare profesională a adulților;
• Activitate de consiliere și orientare;
• Activități destinate tinerilor;
• Activități de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
• Organizarea de colocvii, conferințe, simpozioane, întruniri pe teme medicale, sociale și religioase, cursuri de calificare, formare profesională și perfecționare, concursuri.

Suntem recunoscători tuturor celor care ne susțin cu donații și le mulțumim că prin acestea ei contribuie la formarea de viitori profesioniști în domeniul sănătății și, de fapt, de oameni care vor salva vieți. Afla cum poți să ne susții și tu aici.

Asociația Filantropică
Medical Creștină Christiana Galați

Solicitați informații la: